Uživatel

Jméno:
Heslo:

Registrace

Košík:

prázdný

Sledování Zásilek PPL

Pokud jste si u nás objednali zboží, je zde možnost zjistit kde se nachází.

Zadejte číslo balíku:

Provozovatel

AZ - Svářecí Technika s.r.o.
Miličova 518
676 02 Moravské Budějovice

IČO: 28341210
DIČ: CZ28341210

Tel.: 739 011 961

E-mail
HOT-LINE

Provozovna:
AZ - Svářecí Technika s.r.o.
Miličova 518
676 02 Moravské BudějoviceNovinky e-mailem

Zadejte svůj e-mail a budete informováni o novinkách a výhodných akcích.

Zadáním registrovaného e-mailu novinky odhlásíte.

Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
-> Doporučte nás!

Partneři


MEDVED CZ

Regály

Jak vybrat svářečku

Rozhodujete se o koupi svářečky, ale těžko se orientujete v našem bohatém sortimentu? Nebo si potřebujete upřesnit některé detaily v tom, jak svařovat? V tomto článku bychom Vám rádi poskytli pár důležitých rad, pojednali o určitých úskalích a objasnili některé zaběhlé výrazy pro funkce svářeček.

 

Jak svařovat různé materiály?

KITin 165 + kabely 3 m/16 + box + rukavice + elektrody

Určitě není špatné začít tím, jaké materiály se vlastně chystáme svařovat. Vysvětlení jednotlivých zkratek a pojmů poté naleznete níže.

Pokud budete svařovat ocel běžných rozměrů, můžete zvolit některou ze svářeček MMA, MIG-MAG, TIG.

Pokud přemýšlíte, jak svařovat hliník nebo slitiny, vybírejte spíše mezi modely označenými funkcemi TIG/AC/DC, LIFT/HF, Balance, Duty Cycle.

Ke svařování problematických tlouštěk oceli s důrazem na estetiku se zajímejte o svářečky s funkcí PULSE, PoP, Slope Down, Short Arc, Spray Arc, Bi-Level.

Chcete-li svářet více druhů materiálu jedním strojem, zajímejte se o svářečky s funkcí SYNERGY, PoP, Pulse, 2T-4T, Pulse, Ac/Dc, Slope Down.

 

Jak vybrat svářečku a vyvarovat se nejčastějších chyb?

Nevybírejte svářečku jen podle hodnoty maximálního svařovacího proudu. Důležitější parametr je tzv. zatěžovatel, nebo také výkonová využitelnost. Svařujeme v desetiminutových cyklech a zatěžovatel v procentech ukazuje, kolik minut můžeme pracovat a kolik musíme přístroj chladit.

Zatěžovatel se měří podle normy EU - EN 60974-1, která přikazuje měřit tento parametr při teplotě okolí 40°C. Pokud se výrobci normou neřídí úplně přesně, je třeba vědět, při jaké teplotě zatěžovate stanovili.

Jak bylo řečeno, se svářečkou pracujeme v desetiminutových intervalech. Udávaný zatěžovatel může vpadat takto: 20% při 140A, 60% při 80A. Znamená to, že proudem 140A můžeme z deseti svařovat jen dvě minuty tahem a osm minut chladit, při 80A šest minut svařovat a čtyři chladit. Údaje jsou měřeny v laboratoři a v praxi určitě ve čtyřicetistupňových vedrech nikdo nepracuje. Zručný svářeč za dobrého počasí zvládne pracovat i v optimálnějších intervalech.

V praxi mohou podmínky vypadat často takto: teplota okolí pod 20°C, svařovací proud 60-90 A. Průměrný čas na vytvoření sváru cca 1-2 min. Zvláště u svářeček MIG-MAG.

Jak vybrat svářečku podle typu a funkce?

MMA (Manual Metal Arc)

Je metoda ručního svařování elektrickým obloukem s použitím obalovaných svařovacích elektrod. Zdrojem pro sváření může být napětí AC – střídavé (trafosvářečky) nebo DC – stejnosměrné (invertory) Téměř všechny obalované elektrody se připojují na ke kladnému pólu + zdroje. Zemnící svorka se připojí k zápornému – pólu zdroje. Pouze ve výjimečných případech při použití kyselých elektrod se provede přepólování.

MIG-MAG (Metal Inert Gas- Metal Active Gas)

Je metoda svařování, kdy je přídavný materiál plynule dodáván do místa sváru podávacím zařízením, přídavný materiál se taví elektrickým obloukem a tavná lázeň je chráněna před atmosférickou oxidací inertním plynem, který je dodáván na místo sváru. Jinak také metoda sváření v ochranné atmosféře. Tato zařízení jsou vhodná pro svařování slabých plechů, jeklů a opravy automobilových karoserií.

 

FLUX

Je nová, moderní svařovací metoda podobná metodě MIG-MAG, kde ochranu inertním plynem nahrazuje materiál odpařený tavením svářecího drátu a chránící taveninu před atmosférickou oxidací. Tento svářecí drát (také nazývaný „dutinový“) je vlastně svinutý pásek naplněný rutilovou nebo bazickou náplní s příměsemi. Tento pásek je fixován zámečky na jeho okrajích, aby nedocházelo k jeho otevírání a nakonec vyžíhán. U metody FLUX odpadá nutnost použít dodatečné plynové zařízení při všech výhodách jako má svařování MIG-MAG. Jelikož tavenina vzniká odtavováním drátu po jeho kruhovém obvodu je rozstřikována jemnými kapičkami do lázně, je svár proti klasické metodě MIG-MAG úhlednější a zaoblený a homogenní. V dnešní době, při ceně trubičkového drátu už se provozní náklady srovnávají s náklady na svařování s inertním plynem (platí při svařování ocelí) a odpadá manipulace s lahvemi.

TIG (Tungsten Inert Gass) nebo také německy WIG (Wolfram Inert Gass)

Svařovací metoda TIG představuje svařovací postup, který využívá teplo uvolňované ze zapáleného elektrického oblouku, udržovaného mezi neroztavitelnou elektrodou (wolfram) a svařovaným dílem. Wolframovou elektrodu drží svařovací pistole vhodná pro přenos potřebného svařovacího proudu, která chrání samotnou elektrodu a svařovací lázeň před atmosférickou oxidací prostřednictví proudu inertního plynu (obvykle Argon Ar 99,5%), proudícího z keramické hubice. Může se použít ruční přidávání svařovacího materiálu, nebo svařovat jen natavením okrajů svařenců.

TIG DC (DC je stejnosměrné výstupní napětí svařovacího zdroje)

Je druh svařování vhodné pro čisté svařování všech druhů uhlíkové oceli s nízkým a vysokým obsahem slitin a ocelí s obsahem mědi, niklu a titanu a jejich slitin. Pro svařování TIG DC elektrodou připojenou na – pól se obvykle užívá elektroda s 2% ceru (se šedým pruhem).

TIG AC (AC je střídavé výstupní napětí svařovacího stroje)

Je druh svařování kovů jako je hliník, bronz, mosaz, slitiny, které vytvářejí při sváření na tavenině ochranný izolační oxid. Změnou polarity svařovacího proudu je možné „rozbít“ povrchovou vrstvu oxidu prostřednictvím mechanizmu nazvaného „ionické pískování“. Napětí na wolframové elektrodě je střídavě kladné (EP) a záporné (EN). To se děje regulovatelně cca 20-200x za sec. Obvykle se používá zeleně označená elektroda s 99,8% wolframu.

 

 

Během doby EP je oxid odstraňován z povrchu, čímž je umožněna tvorba lázně. Během doby EN dochází k maximálnímu přenosu tepla na svařovaný díl což, umožní jeho svařování. Možnost měnit hodnotu parametru „balance“ v režimu AC umožňuje snížit dobu proudu EP na minimum a umožnit tak rychlejší svařování. Hodnotu parametru Balance lze měnit od 20% do 90% (procentuální podíl EN na celkové době). Vyšší hodnoty parametru balance umožňují rychlejší svařování, vyšší průnik, koncentrovanější oblouk, užší svařovací lázeň a omezený ohřev elektrody. Nižší hodnoty umožňují vyšší čistotu svařovaného dílu. Použití příliš nízké hodnoty parametru balance znamená rozšíření oblouku a zoxidované části povrchu, přehřívání elektrody s následnou tvorbou kuličky na hrotu a poklesu snadnosti zapálení oblouku a možnosti jeho nasměrování. Použití nadměrné hodnoty parametru balance má za následek příliš „špinavou“ svařovací lázeň, zašpiněnou tmavými vměstky.

Svařovací invertor je zřízení, které usměrní přímo běžné síťové napětí, toto usměrněné napětí potom elektronický obvod přemění na střídavé napětí vysoké frekvence. Toto vysokofrekvenční napětí se transformuje a usměrní na stejnosměrné napětí použitelné pro sváření, tzv. DC napětí. Ve zvláštních případech se ponechá výstup střídavý AC nebo, u moderních přístrojů, se elektronicky přepíná polarita, potom mluvíme o střídavém výstupním napětí AC.

Výhodou těchto invertorů je velmi nízká váha, možnost elektronicky upravovat průběh výstupního napětí a tím ho uzpůsobit různým svařovacím metodám. Dále velká možnost vybavit tyto stroje dalšími funkcemi zvyšujícími komfort a kvalitu práce. Invertor je citlivé elektronické zařízení, které potřebuje býti udržováno v čistotě. Pokud pracuje v prašném prostředí, je nutné jej po sejmutí krytu vyfoukat 1-6x za rok (podle prašnosti) stlačeným vzduchem a vyfoukat zanesené otvory chladícího zařízení.

Další funkce invertorů

Arc force (MMA) na výstupu invertoru je měření svařovacího proudu. Pokud např. svářeč neudrží elektrodu při práci v konstantní vzdálenosti od svařence, obvod Arc Force přidává a ubírá proud podle parametrů oblouku a tím se vytváří rovnoměrný svár.

Anti stick (MMA) obvod, který při zapalování oblouku pozná, že by došlo k přilepení elektrody a ihned omezí svařovací proud a tím zamezí přilepení elektrody

Hot start (MMA) obvod, který při zapalování oblouku nastaví parametry výstupu invertoru tak, aby usnadnil snadné zapálení oblouku

HF (TIG) - vysokofrekvenční zapálení oblouku bez styku elektrody se svařencem prostřednictvím jiskry vyvolané vysokofrekvenčním zařízením. Tento způsob zapálení oblouku nezpůsobuje vznik wolframových vměstků ve svařovací lázni ani opotřebování elektrody a nabízí snadné zahájení svařování ve všech polohách při svařování.

Lift (TIG) týká se invertorů a jedná se o možnost zapálení elektrického oblouku oddálením wolframové elektrody od svařence. Tento způsob zapálení oblouku způsobuje méně elektromagnetického rušení a snižuje na minimum výskyt wolframových vměstků a opotřebení elektrody. Při zapalování oblouku se lehce dotkneme elektrodou svařence a za stisknutí tlačítka na pistoli oddálíme 2-3 mm elektrodu od svařence a tím zapálíme oblouk.

Slope Down tato funkce umožní postupný pokles nastaveného svařovacího proudu v momentě uvolnění tlačítka svařování na hodnotu proudu Ibase

Post Gas - nastavitelná doba dofuku inertního plynu při dokončení svářecí operace

Burn Back - nastavitelná doba dohoření svářecího drátu od vypnutí spínače hořáku pro tzv. vyplnění kráteru sváru.

Short ARC (krátký oblouk) týká se metody MIG-MAG a je to režim odtavování drátu kdy k oddělení kapičky dochází následkem krátkých zkratů na hrotu drátu v tavící lázni. (až 200x za sekundu) Tento způsob je vhodný pro uhlíkové a nízkolegované oceli, nerez, hliník a slitiny. Aplikace: Svařování ve všech polohách, na jemných površích nebo pro první nános do obroušených hran, výhodou je menší přenos tepla do svařence a dobře ovladatelná lázeň.

Spray ARC (rozstřikovaný oblouk) týká se metody MIG-MAG a je to režim tavení drátu při vyšších proudech a napětí s porovnáním s režimem Short arc a hrot drátu nepřichází do styku s tavnou lázní – z ní vychází oblouk, prostřednictvím kterého přechází kovové kapky pocházející z nepřetržitého tavení drátu, tedy bez výskytu zkratů.

Tento způsob je vhodný pro: uhlíkové a nízkolegované oceli, nerez, hliník a jeho slitiny. Aplikace: Svařování na rovném povrchu, s tloušťkami materiálu min. 3-4 mm (vysoce fluidní lázeň) rychlost nánosu velmi rychlá, vysoké prohřátí svařence.

Pulse Arc (pulsní oblouk) jedná se o kontrolovaný přenos v režimu „Spray Arc“ a vyznačuje se proto výhodami co se týče rychlosti tavení a absence vymršťování materiálu a to při velmi nízkých hodnotách proudu kdy nedochází k takovému ohřevu svařence, podobně jako u Short Arc. Každému proudovému impulsu odpovídá oddělení jedné samostatné kapky drátu elektrody, tento jev se vyskytuje s pravidelností úměrnou rychlosti posuvu drátu v závislosti na jeho průměru. Obvyklé hodnoty frekvence jsou 30-300 Hz. Použití: uhlíkové a nízkolegované oceli, nerez, hliník a jeho slitiny. Aplikace: svařování v různých polohách, slabých a středně silných materiálech, které rychle podléhají účinkům tepla (hliník a jeho slitiny) a také při tloušťkách materiálu pod 3 mm.

SYNERGY (součinnost) tato funkce umožňuje souběžně využívat několik funkcí svářečky zároveň. Od výrobce je pevně nastaveno cca 15 programů pro různé druhy svařovaných materiálů, měnit se dá pouze jeden parametr. Dále je možno v ručním režimu nastavit každý parametr zvlášť a uložit do paměti. Takto se dá uložit cca 10 různých osobních nastavení pro často se opakující technologické postupy.

Režim 2T/4T (režim dvoutakt-čtyřtakt) Dvoutakt-stisknutím tlačítka na hořáku se uvede svářečka do chodu, puštěním tlačítka se zastaví. Používá se u krátkých svárů. Čtyřtakt - stisknutím tlačítka se spustí stroj a pak se uvolní a svářečka zůstává v činnosti. Dalším stisknutím a uvolněním se svářečka zastaví. Tento režim se používá při dlouhých svárech, aby nebylo tlačítko potřeba stále držet prstem. Funkce Čtyřtakt bývá doplňována ještě funkcí Bi-Level, uvádí se do činnosti krátkým zmáčknutím ovládacího tlačítka.

Bi-Level - tato funkce umožňuje ovládacím tlačítkem v průběhu svařování přepínat hodnotu svařovacího proudu ve dvou úrovních. První úroveň je normální nastavený svařovací proud, druhá hodnota je proud nižší, nastavený obsluhou, až na úroveň proudu Ibase.

Pilot Arc - řízené, většinou automatické zapálení oblouku, používá se většinou u svařovacích automatů.

© 2021 AZ - Svářecí Technika s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o. Zobrazit panel o souborech cookie.